Hello , Welcome to NY-Components.com! | Register

Bank information

Bank Information


Beneficiary's Account No. : 561701343838


Beneficiary's Name: HongKong NanYang Electrronics Limited.


Bank Name: HSBC Hong Kong


Bank Address: 1 Queen’s Road Central, Hong Kong.


Beneyiciary Bank Code: 004


Swfit Code: HSBCHKHHHKH


Paypal: info@nanyec.com

Product Index :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9